Algemeen

Zakelijke potentie komt tot leven

Ook in een kleine gemeenschap leidt samenwerking naar een hoger rendement. Dat is het beoogde doel van de Ondernemers Vereniging Riel. De O.V.R. versterkt de banden tussen ondernemers die in Riel zijn gevestigd en vormt een platform voor het onderhouden en uitbouwen van contacten. Kortom: de zakelijke potentie van Riel komt in de O.V.R. tot leven.

Doelgroep

De doelgroep is breed, van ZZP’ers tot ondernemers met veel werknemers. De veelheid aan bedrijven in Riel wijst nu al op een bijzonder gevarieerd platform. De compacte omvang van de O.V.R. waarborgt het persoonlijke karakter en draagt bij aan korte, onderlinge lijnen.

Contactmomenten

Vooralsnog gaat O.V.R. uit van twee integrale contactmomenten per jaar: een vergadering met daaraan gekoppeld een gezellig samenzijn en een avond met een inhoudelijk sterke spreker. Uiteraard wil O.V.R. individuele initiatieven waar mogelijk ondersteunen.

Financiën

Een degelijke fundering voor de vereniging vraagt om een financiële bijdrage. Ondernemers betalen na rato: zonder personeel, minder dan vijf werknemers en meer dan vijf werknemers.

De O.V.R. komt voort uit de MiddenstandsVereniging Riel en is begin 2012 opgericht.

Riel heeft zakelijke potentie
Riel boeit
Riel leeft
Riel is bereikbaar
Riel groeit
Riel onthaast